Skip to content
byggarvid köpprocessen

Köpprocessen

Att köpa en nyproducerad bostad är något alldeles speciellt. Allt är nytt och fräscht och du kan sätta din egen prägel på bostaden redan från början. Att köpa nyproduktion innebär också en garantid på fem år.

Även om man har tidigare erfarenhet av att köpa lägenhet eller hus, så är det några saker som kan skilja sig åt i köpprocessen, bland annat vilka avtalsdelar som används och vem som är motpart i avtalet. Därför har vi här skapat en kort guide till de olika delarna i vår köpprocess. 

1. Säljstart

Vid säljstarten informerar ansvarig mäklare och vi på Bygg­Arvid AB om projektet och försäljningsprocessen.

2. Förhandsavtal och förskottsbetalning

Efter att du fått besked om att du får köpa den bostad du önskar skrivs ett så kallat förhandsavtal. Vid ett förhandsavtals tecknande skall kostnadskalkylen var intygsgiven. I samband med förhandsavtalet betalas ett förskott på 50 000 kronor som sedan avräknas på din slutbetalning. Det är nu du som köpare också blir formellt medlem i bostadsrättsföreningen. Förhandsavtalet är juridiskt bindande för både dig som köpare och för bostadsrätts­föreningen, under förutsättning att de villkor som finns i avtalet uppfylls. I detta fall krävs att ett visst antal bostäder är sålda före byggstart samt att bygglov erhållits. Om villkoren inte uppfylls innan ett visst datum så att projektet inte kan genomföras får du som köpare tillbaka din förskottsbetalning.

3. Byggstart och handpenning.

När villkoren i förhandsavtalet är uppfyllda och byggnationen påbörjas, betalas 10 procent av köpesumman in. Från den summan dras förskottsbetalningen som tidigare betalats in.

4. Tillval av inredning

Bostaden säljs i ett grundutförande enligt beskrivning i denna broschyr. Utöver grundstandarden kan du göra ett antal tillval för exempelvis sovrumsväggar, ytskikt och köks- och badrumsinredning. Möjligheten att göra tillval är begränsad till en viss tid innan byggstart, detta för att byggnaden ska kunna färdigställas i tid. Tillvals­processen sköts av ByggArvid AB. Du kommer i god tid få information om dina valmöjligheter.

5. Slutbesiktning

Några veckor innan inflyttning besiktigas bostaden tillsammans med dig och en opartisk besiktningsman. Då kontrolleras att dina tillval blivit rätt och att allt är korrekt utfört enligt gällande regelverk.

6. Upplåtelseavtal

Innan tillträde hålls en föreningsstämma där den slutgiltiga kostnaden för projektet fastställs. En ekonomisk plan upprättas och granskas sedan av två oberoende intygsgivare och registreras hos Bolagsverket. Ni tecknar därefter ett upplåtelseavtal i samband med tillträde.

7. Tillträde och inflyttning

Minst fyra månader i förväg får du besked om datum för tillträde. Vid tillträdet som sker i samband med inflyttningen betalas insatsen minus de 10% du redan betalt. Du blir då ägare till din nya bostad. Det är från och med nu som det är ditt ansvar att hålla bostaden försäkrad. Observera att bostadsrättförsäkringen är tecknad kollektivt i föreningen. Men du behöver fortfarande en egen hemförsäkring. Du som köpare blir kontaktad och tilldelad dag och tid för inflyttning och nyckelutlämning. Nyckelutlämning sker mot uppvisande av kvitto på slutbetalningen.

8. Garantibesiktning

Efter den godkända slutbesiktningen börjar en femårig garantitid. Inom två år efter slutbesiktningen sker en garantibesiktning. Vid denna avgör besiktningsmannen om nya fel har framträtt under garantitiden samt om han anser att entreprenören ska åtgärda dessa. Sådant som slitage och misskötsel, tas inte upp i besiktningsprotokollet. ByggArvid AB är inom en begränsad tidsperiod ansvarig för de eventuella fel som uppdagas. Efter garantitidens utgång gäller en externt tecknad byggfelsförsäkrin.

Tillbaka till bostad