Skip to content
Byggentreprenad
Järnvägsgatan

Järnvägsgatan

ByggArvids tredje nybyggnadsprojekt tillsammans med Mullsjöbostäder. 10 hyresrätter på Järnvägsgatan i Mullsjö. Prefabricerad betongstomme beklädd med träfasad/stenskivor. LOU-utverdering kostnad och kvalitet.

 

Entreprenadform
Totalentreprenad

Entreprenadsumma
15,9 miljoner

Byggherre

Mullsjöbostäder AB

Ort

Mullsjö

Byggår

2018-2019

Typ

Nybyggnation av 10 hyresrätter