Skip to content
Byggentreprenad
ByggArvid agerar underentreprenör i projektet att bygga om Länsjukhuset Ryhov i Jönköping

Länssjukhuset Ryhov

ByggArvid har påbörjat arbetet vid projekt vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, där fokus ligger på att skapa en helt ny och modern huvudentré. I egenskap av underentreprenör i projektet tar ByggArvid på sig en central roll och driver fram projektet med många spännande inslag.

I korthet är projektet en totalentreprenad där ByggArvid, i samarbete med beställaren Strand och Region fastigheter i Jönköping, har satt hösten 2024 som måldatum för färdigställandet.

Bland annat kommer arbetet innefatta bjälklag och betongkonstruktioner, skärmväggar och brokonstruktion, entréombyggnad, skärmtak i limträ.

Projektet står dock inför flera utmaningar, inklusive att navigera genom den komplexa logistiken på sjukhuset med cirka 500 dagliga bussrörelser, färdtjänst, besökare och personal. Hänsyn måste även tas till tredje part och övriga intressenter på platsen. Dessutom kräver arbetet noggrann uppmärksamhet för att minimera vibrationer, ljud och avgaser.

Den nya huvudentrén kommer inte bara att ge en estetisk uppgradering till Länssjukhuset Ryhov utan också betydligt underlätta logistiken för de många som dagligen använder anläggningen.

Byggherre

Region fastigheter Jönköping

Ort

Jönköping

Typ

Ombyggnation av entré