Skip to content
Byggentreprenad
ByggArvid har färdigställt renoveringen av LSS-boendet Skogslid i Fristad

Skogslid

Skogslid är ett projektet som innebar en omfattande renovering av två avdelningar på LLS- och SOL boendet Skogslid i Fristad. Beställaren av projektet var Borås Stad och ByggArvid fick ansvaret att genomföra renoveringen enligt de krav och specifikationer som ställs.

Projektet innebar bland annat höga krav på tillgänglighet och materialval. Detta krävde noga planering och utvärdering av materialval och utförande. Vi såg positivt på att hantera dessa utmaningar och säkerställa att allt uppfyller de höga kraven på hållbarhet och tillgänglighet. Projektet krävde också anpassningar runt omkring verksamheten för att säkerställa att det inte påverkade de boende eller personalen på vårdboendet. Projektet hade en ambulerande tidplan projektet stod klart sommaren 2023.

 

Byggherre

Borås Stad

Ort

Fristad

Typ

Renoveringar av LSS- och SOL boendet

Skogslid

Gamla Kyrkvägen 12 Fristad