Skip to content
Byggentreprenad

Stadsparksvallen Etapp 1

I två etapper sker en ombyggnad av Stadsparksvallen i Jönköping. Vid första etappen av projektet  byggs en bland annat en tillbyggnad av utrymmen för omklädning, dusch och WC. Första etappen innefattar även en ombyggnad av den södra läktaren som kommer ge fler sittplatser.

Betongstommen utförs med en Sidoentreprenör.

 

Entreprenadform
Totalentreprenad

Entreprenadsumma
22 miljoner

 

Byggherre

Jönköpings kommun

Ort

Jönköping

Byggår

2020

Typ

Tillbyggnad av Idrottsarena

Stadsparksvallen Etapp 1

Skjutsarbacken 12 553 13 Jönköping