Skip to content
Lager 157 Ulricehamn etapp 3

Så byggde Lager 157 sitt nya logistiknav

Med 2 miljarder i omsättning är Lager 157 en av Sveriges mest snabbväxande e-handelsaktörer. Framgångsreceptet? Kostnadseffektivitet i alla led. Det gäller inte minst logistiken och det nav som byggts upp i ett strategisk läge mellan Jönköping och Göteborg.

När den fjärde etappen står klar 2025 kommer Lager 157’s kontor, lager- och logistikhallar täcka mer än 43 000 kvadratmeter på Rönnåsen, strax norr om Ulricehamn. Anläggningen, strategiskt placerad läng med riksväg 40, utgör navet i Lager 157’s logistiska verksamhet och har färdigställts i linje med företagets filosofi om en hög tids- och kostnadseffektivitet.

Experter på lager- och logistikhallar
Arbetet påbörjades 2016, då byggentreprenören ByggArvid tog sig an uppdraget att bygga första etappen som totalentreprenör. I uppdraget ingick att uppföra en lagerhall med kontor och lager för den kraftigt växande e-handeln. En e-handel som snabbt skulle kräva mer plats.

Redan 3 år senare, år 2020, var det dags för etapp 2 och ytterligare 8 000 kvm. Den nya ytan räckte i 2 år. Ytterligare 10 000 kvm färdigställdes under en tredje etapp, år 2022. Även då med ByggArvid som totalentreprenör.

– Lager 157 är en byggherre med extremt höga krav på leverans och kostnadseffektivitet. När vi fick uppdraget en tredje gång så vi möjligheten att utmana oss själva. Vi har stor erfarenhet av den här typen av projekt och ställde oss frågan: kan vi göra det ännu snabbare, ännu mer kostnadseffektivt? Berättar Elisabeth Dahlgren, vd, ByggArvid.

”Lager 157 är en byggherre med extremt höga krav på leverans och kostnadseffektivitet.”

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre
Lager 157 Logistic AB

Typ
Logistiknav bestående av kontor och e-handel i flera etapper

Byggår
2016-2017, etapp 1
2020, etapp 2
2022, etapp 3

Omfattning
Totalentreprenad

Färdigställt – 21 dagar före tidplan
För tredje etappen avtalades en utbyggnad på 10 000 kvm. Enligt avtalet skulle tillträdet ske den sista oktober 2022. Bygget startade i april samma år. Från 0 till 10 000 kvm alltså – redo att användas på bara 7 månader. En smärre omöjlighet i efterdyningarna av pandemin, ansåg Lager 157, som själva förberedde sig på en senare inflytt. ByggArvid såg möjligheten till en utmaning.

– Trots pandemi och materialbrister färdigställde vi projektet tidigare än utlovat, fortsätter Elisabeth Dahlgren. Vi visste att en kort byggtid var otroligt viktig för Lager 157 och var därför extremt mån om att optimera varje moment i byggprocessen. Tack vare erfarna och inkörda underleverantörer och partners kunde vi färdigställa projektet 21 dagar tidigare än avtalat. Otroligt tids- och kostnadseffektivitet för samtliga parter.

”Vi visste att en kort byggtid var otroligt viktig för Lager 157 och var därför extremt mån om att optimera varje moment i byggprocessen.”

Noll fel vid slutbesiktning
Den korta byggtiden var möjlig tack vare en väl inarbetad byggprocess. Enligt Kalle Petersmo, arbetsledare vid Lager 157 etapp 3, är erfarenhet, relationer och samarbete viktiga nycklar till effektiviteten.

– För att klara av den korta byggtiden krävdes gott samarbete och flexibla lösningar från samtliga parter. Något vi lyckades med tack vare att vi är väl intrimmade som totalentreprenörer för den här typen av projekt, berättar Kalle.

Erfarenheten visar sig i besiktningsprotokollet. En effektiv process betyder nämligen ingenting utan förmågan att hålla en hög kvalitet genom hela projektet.

– Vi har generellt väldigt låga garantikostnader, vilket blir extra viktigt i den här typen av projekt. Vi vill inte störa kundens verksamhet mer än nödvändigt och sätter stor stolthet i vår noggrannhet med få eller inga besiktningsanmärkningar, säger Per Walfridsson, affärs- och marknadschef på ByggArvid.

”Vi sätter stor stolthet i vår noggrannhet med få eller inga besiktningsanmärkningar.”

Etapp 4 under byggnation
I takt med att Lager 157’s tillväxtresa fortsätter, växer också logistikanläggningen på Rönnåsen. Den fjärde etappen har planerad delöverlämning hösten 2024, projektet i sin helhet överlämnas våren 2025 och projektet hanteras även denna gång, av ByggArvid.

– I etapp 4 ska vi färdigställa ytterligare 11 000 kvm. Den här gången kommer vi också att titta mer på hur vi kan optimera fastigheten för att minska energiförbrukningen. Självklart med en lika hög tids- och kostnadseffektivitet som tidigare, avslutar Kalle Petersmo.

”Vi optimerar fastigheten för att minska energiförbrukningen.”

Vilka möjligheter ser du?
Logistiknav, förskolor eller bostäder? På ByggArvid är vi drivande i utvecklingen mot framtidens hållbara hem och mötesplatser. Oavsett vilka möjligheter du ser, hjälper vi till att förverkliga dem.