Skip to content
byggarvid ungdomsråd

Ungdomsråd

Sedan 2019 bedriver ByggArvid ett ungdomsråd. Ungdomsrådets syfte är att skapa en attraktiv arbetsplats och bransch genom att ta del av unga människors synsätt, idéer, kunskap och engagemang. Medlemmarna är sex stycken ungdomar mellan 18 och 25 år, som samlas för fyra–sex träffar per år.

Vi diskuterar frågor och uppfattning om:

  • Byggbranschen
  • ByggArvid
  • Yrkesval, Arbete, Arbetsmiljö och Arbetsklimat
  • Ledarskap
  • Bostäder
  • Kommunikation
  • Profil
  • Framtid

 

Vi i ByggArvids ungdomsråd kommer från olika yrken, utbildningar och erfarenheter, men vi har en gemensam drivkraft – vi brinner för Ulricehamns framtid och utveckling.

Ungdomsråd

Med hjälp av vårt ungdomsråd får vi ungas perspektiv på högt som lågt kring verksamheten och samhällsfrågor i stort, vilket förstärker ByggArvid i en föränderlig tid.