Skip to content
Tegelbruket

Tegelbruket

Vid Ulricehamns entré, som en del av Bronäsområdet, utvecklar vi en del av en helt ny stadsdel. Projektet heter Tegelbruket efter det tegelbruk som en gång låg där. Tegelbruket ger möjlighet till att bygga 200-300 nya bostäder och kommersiella lokaler. Till projektet söker vi ägare och förvaltare. Tanken är att projektet byggs i etapper med inflyttning inom en femårsperiod.

Projekt

Tegelbruket

Adress

Dalgatan 3-5
Dalgatan 8
Dalgatan 11

Försäljningsstart

2020

Tegelbruket skiss

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

2020 pågående detaljplaneändring
Q2 2022 beräknad inflytt första etappen
Upplåtelseformer bostadsrätter, kommersiella lokaler och hyresrätter
500 m till gågatan
400 m till sjön
Försäljning Sker etappvis. Ägare och förvaltare sökes
Tegelbruket vy

Kontakt

tegelbruket@byggarvid.se

Arkitekt

Krok och Tjäder

En del i stadens utveckling

Projektet blir en mycket spännande del av hela stadens framtida utveckling. För oss blir det ett arbete som bygger på att skapa en fortsatt attraktiv och tidsenlig stad, samtidigt som vi vill bevara Ulricehamns ursprungliga karaktär. Läget är väldigt bra då det ligger på plan mark där alla enkelt kan ta sig till handel, befintlig stadskärna och sjön Åsunden.

Tegelbruket

Dalgatan 523 37 Ulricehamn