Skip to content

För fjärde gången i rad: ByggArvid vinner upphandlingen för att bygga Etapp 4 av Lager 157s lagerbyggnad i Ulricehamn

För fjärde gången i rad: ByggArvid vinner upphandlingen för att bygga Etapp 4 av Lager 157s lagerbyggnad i Ulricehamn
För fjärde gången i rad: ByggArvid vinner upphandlingen för att bygga Etapp 4 av Lager 157s lagerbyggnad i Ulricehamn

ByggArvid tar återigen uppdraget som totalentreprenör i den fortsatta utvecklingen av Lager 157 Logistics AB´s logistikcenter.

I en fortsättning på deras långvariga samarbete har ByggArvid tillkännagivit att de har säkrat projektet att bygga Etapp 4 av Lager 157s lagerbyggnad på Rönnåsen i Ulricehamn. Denna nya etapp kommer att innefatta en tillbyggnad med en byggarea cirka 11 000 kvadratmeter, vilket tillsammans med tidigare etapper ger en imponerande yta på cirka 43 000 kvadratmeter när alla etapper är klara. Projektet markerar fjärde gången ByggArvid tar sig an ett projekt för Lager 157 Logistics AB, och företaget ser fram emot att återigen leverera högkvalitativa resultat i samarbete med en etablerad partner.

Kvalitet och pålitlighet: Nyckeln till framgång

”Vi har tidigare levererat med hög kvalitet, väldigt få eller inga besiktningsanmärkningar samt att vi överträffat förväntningarna och färdigställt byggnaden tidigare än vad kunden förväntat sig. Vi har även haft en genomgående bra relation med beställarens organisation. Vi har även, trots projektets och tidens utmaningar tagit oss an dessa, drivit på och hittat möjligheter och lösningar,” delar Per Walfridsson, Affärs- och Marknadschef på ByggArvid.

Fokus på hållbarhet och effektivitet

När det gäller miljö- och hållbarhetsmål är ByggArvid drivna i att erbjuda ”gröna” lösningar för att minska energiförbrukningen i fastigheten. ”Vi har bland annat en option på en solcellsläggning. Därtill vill och ska vi erbjuda dem våra ’gröna’ lösningar med till exempel fokus på att spara energi i fastigheten,” tillägger Per.

Framtida planer och engagemang

ByggArvid ser med förväntan fram emot att påbörja arbetet. ”Vi ser verkligen fram emot att sätta igång. Vi är otroligt stolta över att för 4:e gången få förtroende att genomföra detta projekt med en för oss självklar samarbetspartner. Logistikbyggnaden är numera en produkt vi utfört ett flertal gånger och som vi gärna gör igen. Våra medarbetare tycker om dessa typ av projekt och vi ser att vår organisation är väldigt bra på dem,” avslutar Per.

Tidsplan och genomförande

Markarbeten pågår och preliminär byggstart är planerad till slutet av februari, med målet att tillbyggnaden ska vara klar i november. Med ett flertal delleveranser beräknas projektet vara färdigt i sin helhet första kvartalet 2025.

Genom detta projekt fortsätter ByggArvid att etablera sig som en pålitlig partner inom byggbranschen, och de ser fram emot att leverera ännu ett framgångsrikt projekt för Lager 157 Logistics AB.

ByggArvid påbörjar ombyggnaden av Länssjukhuset Ryhovs nya huvudentré

ByggArvid påbörjar ombyggnaden av Länssjukhuset Ryhovs nya huvudentré

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är i full gång med ett betydande byggprojekt för att skapa en ny huvudentré. Denna storskaliga omgestaltning av sjukhusets ingång har engagerat ByggArvid, som agerar som underentreprenör i projektet. Ett projekt som utlovar ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet, och en imponerande välkomnande atmosfär.

Projektet är ett samarbete mellan ByggArvid och Strand i Jönköping AB där ByggArvid verkar som underentreprenör, med Region fastigheter i Jönköping som den huvudsakliga beställaren. Arbetschef Delgesh Ahmed från ByggArvid ger oss en inblick i de komplexa utmaningarna och målen som står framför dem.

– Det är klart att det är lite annorlunda att vara underentreprenör, berättar Delgesh Ahmed, arbetschef. Vi är ju vana vid att vara totalentreprenör och vara den som drar i alla trådar. Men vi lär oss mycket av att ta ett steg tillbaka och jobba på ett annat sätt.

Utöver de tekniska utmaningarna är ett av de mest påtagliga momenten för projektets framgång logistiken och hänsyn till de många intressenterna. Länssjukhuset Ryhov är en pågående verksamhet med cirka 500 bussar som trafikerar området dagligen, och därutöver finns färdtjänst, besökare och sjukhusets personal som rör sig inom området. Denna komplexa logistiska utmaning kräver en nära samverkan med beställaren och sjukhusets personal för att säkerställa att projektet kan genomföras smidigt.

Dessutom måste ByggArvid ta hänsyn till en rad faktorer som inte är vanliga i alla byggprojekt. Vibrationer, ljud och avgaser måste minimeras för att inte påverka de sjukvårdsapparater och mediciner som används på sjukhuset. Med noggrann planering och samarbete med beställaren och verksamheten är ByggArvid övertygade om att de kommer att lyckas.

– Vi ska bland annat montera 2200 kvm bjälklag och till detta ska vi gjuta en betongkonstruktion. När vi byggt om entrén tillkommer det ett stort skärmtak i limträ på 600 kvadratmeter med sedumtak som är väldigt attraktiv för ögat.

Länssjukhuset Ryhovs ombyggda huvudentré utgör en viktig centralpunkt för både sjukhusets medarbetare och de 400 000 patienter och besökare som årligen besöker sjukhuset. Många av dem reser med buss, och när ombyggnationen är klar, förväntas antalet bussresenärer öka ytterligare.

Projektet förväntas vara färdigt hösten 2024, och Delgesh Ahmed är entusiastisk över det positiva resultatet som väntar: ”Det roligaste är att det kommer bli väldigt fint och det kommer underlätta mycket logistikmässigt för trafikanter.”

ByggArvid påbörjar ombyggnaden av Länssjukhuset Ryhovs nya huvudentré

ByggArvid satsar för att övervinna utmaningarna i byggbranschen

ByggArvid satsar för att övervinna utmaningarna i byggbranschen

Byggbranschen står inför tuffa utmaningar, men istället för att bromsa och avvakta, har ByggArvid valt att satsa och förhoppningsvis gasa sig ur svackan. Företaget har under en tid anpassat sig till marknadens behov genom att öka sin närvaro inom industri- och lagerproduktion. Denna strategi ligger till grund för ByggArvids senaste steg, där tre nyckelrekryteringar har gjorts för att stärka företagets position.

ByggArvid: En Framtid i Tillväxt

Många av ByggArvids kollegor inom byggbranschen arbetar hårt för att hantera de påverkningar som lågkonjunktur, inflation, ränteläge och andra påverkande faktorer har medfört. Även ByggArvid själva känner starkt av effekterna, men ByggArvid har valt strategi. Istället för att vänta på bättre tider har företaget bestämt sig för att skapa dem. För att stärka sin position och möta de utmaningar som branschen står inför, har ByggArvid genomgått en omorganisering samt rekryterat kollegor som ska komplettera och förstärka företagets team och arbete framåt.

Nyckelpersoner för Framtiden

En betydande förändring i ByggArvids organisation är skapandet av en helt ny tjänst: ”Affärs- och marknadschef”. Den tidigare entreprenadchefen, Per Walfridsson, kommer att spela en central roll i att stärka företagets marknadsposition och utveckla nya affärsmöjligheter. Emanuel Elofsson, har nu tagit över rollen som entreprenadchef. Emanuel har tidigare haft tjänsten som arbetschef och har stor kompetens och förmåga att leda och driva projekt till framgång.

För att matcha företagets omorganisation har företaget har också rekryterat tre viktiga personer i ledande befattningar:

  • Simon Degerman har anställts till arbetschef och kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa kvalitet och effektiv projektledning. Senast kommer Simon från Hökerum Bygg som projektledare. Simon kommer bidra till ByggArvids varierande projekt med erfarenheter och ett stort engagemang.
  • Peter Ströberg och Ida Hallagård har blivit anställda till arbetsledare och kommer att vara en viktig länk mellan projektledning och arbetskraft, och se till att projektet genomförs enligt plan

Förtroende och Kvalitet

En av ByggArvids styrkor är företagets förmåga att bygga starka och långvariga relationer med kunder, samarbetspartners och underentreprenörer. En av ByggArvids drivkrafter är att leverera hög kvalitet och minimera behovet av återbesök efter projektöverlämnandet.

”Vi vill helst inte besöka projektet igen efter överlämnandet. Det tyder på att vi har gjort ett bra jobb. Självklart vill vi dock höra från kunden när de vill expandera. Då kommer vi tillbaka,” säger Elisabeth Dahlgren, VD på ByggArvid.

Satsningen Framåt

Med 80 år i backspegeln har ByggArvid byggt en stabil organisation med värdegrund, kunskap och erfarenheter. Genom kombinationen av företagets befintliga medarbetare, omorganisationen och nyrekryteringar, står ByggArvid förhoppningsvis rustade att möta de utmaningar som byggbranschen står inför. Genom att satsa och gasa sig ur svackan och fortsätta arbeta för kvalitet och förtroende, ser företaget fram emot en framtid av tillväxt och framgång inom industri- och lagerproduktioner.

”Vi tror starkt på att vår omorganisation samt att våra nyrekryteringar kommer att komplettera vårt team och bidra till att vi fortsätter att leverera högkvalitativa projekt till våra kunder,” fortsätter VD Elisabeth Dahlgren. ”Vi har valt att agera proaktivt i den nuvarande utmanande marknadssituationen och satsa på att utöka vår kompetens och kapacitet inom industri- och lagerproduktion för att stå fler och starkare när vinden väl vänder.”

ByggArvid satsar för att övervinna utmaningarna i byggbranschen

ByggArvid slutför 3000 kvm lagerlokal och showroom åt Däcknor i Ulricehamn

ByggArvid slutför 3000 kvm lagerlokal och showroom åt Däcknor i Ulricehamn

ByggArvid AB har avslutat byggandet av ett 3000 kvm stor lagerlokal med tillhörande showroom åt Däcknor AB längs R40 i Ulricehamn. Efter en lyckad slutbesiktning hade den nöjda kunden rest från Norrland för att besöka projektet och inspektera det färdiga resultatet.

Däcknor, ett distributionsföretag inom däckbranschen, har valt att etablera sig i Ulricehamn och ByggArvid AB har varit deras självklara samarbetspartner och huvudentreprenör för detta ambitiösa projekt. Byggnaden sträcker sig över en yta på cirka 3000 kvm och rymmer lagerlokal, kontor och showroom.

Kjell-Åke Elverum, ägare av Däcknor, berättade om deras vision för Däcknor-projektet och hur den har förverkligats i den färdiga byggnaden. Han poängterade vikten av att ha högkvalitativa faciliteter söderut för att kunna expandera sin verksamhet i hela Sverige.

För Däcknor är lagerlokalen och showroomet med dess funktioner av stor betydelse för deras verksamhetsbehov. Kjell-Åke Elverum framhävde att showroomet kommer att bidra till att locka fler kunder och skapa fler mötesplatser för affärsmöjligheter. Det är tydligt att Däcknor ser fram emot att stärka sin närvaro på marknaden med hjälp av den nya byggnaden.

ByggArvid AB, som entreprenör och huvudaktör i byggprocessen, har visat professionalism och kompetens enligt Kjell-Åke Elverum. Genom att använda en konsult som agerade som företrädare i dialogen med ByggArvid, har samarbetet mellan parterna varit utmärkt. Tillsammans har de lyckats skapa en imponerande byggnad som uppfyller Däcknors behov och förväntningar.

ByggArvid slutför 3000 kvm lagerlokal och showroom åt Däcknor i Ulricehamn

ByggArvid har vunnit uppdrag att bygga kontorsbyggnad vid Nobias nya fabrik i Jönköping

ByggArvid har vunnit uppdrag att bygga kontorsbyggnad vid Nobias nya fabrik i Jönköping

ByggArvid meddelar stolt att de har vunnit ett uppdrag från köksspecialisten Nobia som är ledande inom kökstillverkning i Europa. Projektet kommer att involvera produktionen av en kontorsbyggnad, personalutrymmen samt övriga komplementbyggnader på en yta av cirka 4000 kvadratmeter på Torsviks Industriområde söder om Jönköping. Hela Nobias nybyggnation av ny produktionshall är cirka 123 000 kvadratmeter.

Nobia utvecklar och designar kök för livet, vilket innebär att de skapar väldesignad och funktionella kök som möjliggör en hållbar livsstil och minskad klimatpåverkan. Med sina sexton starka lokala varumärken drar Nobia nytta av samarbetet och strävar efter att vara ledande inom design och hållbarhet. Tillsammans utger de Europas ledande köksspecialist. Samarbetet mellan ByggArvid och Nobia kommer att genomsyras av en stark gemensam strävan efter hög kvalitet och hållbarhet i såväl byggproduktion som i arbetsklimat.

ByggArvid startar projektet med inköp och projektering, och kommer att vara på plats från maj 2023 till mars 2024 för att genomföra arbetet. Projektet ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent, en certifiering som ställer hårda krav på projektets miljöprestanda.

– Certifieringen ställer hårda krav inom flera olika områden, berättar Per Walfridsson, entreprenadchef på ByggArvid. Till exempel innefattar detta inomhusklimat, energianvändning, vattenhushållning och vår avfallshantering. De höga miljöambitionerna för byggnaden är inte bara en investering i vår planet, utan också en drivkraft för ByggArvids fortsatta utveckling inom hållbara lösningar.

Uppdraget åt Nobia ger ByggArvid en möjlighet att visa upp sin expertis och erfarenhet av kommersiella byggnader, men också sin förmåga att arbeta nära sina partners med goda dialoger. ByggArvid strävar alltid efter att färdigställa samtliga projekt med alla rätt för att undvika att behöva komma tillbaka och störa kundens verksamhet.

Byggnadens omfattande area medför en stor etablering och många involverade, något som inte undgått ByggArvids platschef Fredrik Ternander.

– Visst är det spännande! Det händer grejer överallt och det är en etablering på cirka 60 bodar vilket är mycket större än vad jag vanligtvis stöter på. Nu ser jag fram mot att våra yrkesarbetare kommer på plats.

Representanter från ByggArvid uttryckte sin glädje över att ha vunnit detta projekt och ser fram emot att arbeta tillsammans med Nobia för att slutföra detta projekt på ett framgångsrikt sätt. Projektledare Anton Wistberg menar att med erfarenhet från liknande projekt samt med en kunnig och engagerad personal, har de vad som krävs för att leverera ett högkvalitativt resultat och skapa en välmående arbetsplats.

– Det är viktigt att personalen mår bra och att samarbetet mellan alla som är involverade i projektet fungerar. Genom att fokusera på att upprätthålla en positiv arbetsmiljö och god kommunikation kan projektet bli mer produktivt och framgångsrikt. Vi strävar alltid efter att alla ska skapa ”goda tillstånd”. Detta bidrar till en mycket trevligare och socialt hållbar arbetsplats.

ByggArvid har börjat byggnationen av produktionsanläggningen åt CEOS Fritzoe i Nässjö – ett symboliskt första spadtag har utförts

ByggArvid ordnade ett första offentligt första spadtag för Ceos Fritzoe i Nässjö

Byggföretaget ByggArvid AB är stolta över förtroendet att uppföra en produktionsanläggning åt Fritzøe Eiendom AB och CEOS Fritzoe i Nässjö. ByggArvid från Ulricehamn anordnade i veckan ett offentligt första spadtag vid projektet i Nässjö. Beställaren Fritzøe Eiendom från Norge och deras hyresgäst CEOS Fritzoe, Nässjö Näringsliv och Nässjö kommun var på plats för att se anläggningen ta form och för spadtaget. Anläggningen får en yta på 22 000 kvadratmeter och ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent, en certifiering som ställer hårda krav på byggnadens miljöprestanda.

CEOS Fritzoe är marknadsledande inom försörjning av träbaserat skivmaterial och massivt trä till den svenska snickeri-, inrednings- och möbelindustrin. Anläggningen kommer utöka deras nuvarande produktion och den ska stå färdigställd och klar för CEOS Fritzoe att starta sin produktion i Nässjö till årsskiftet. Kontorslokalerna ska vara klara för inflytt i mars år 2024.

Carl-Johan Johansson, vd på CEOS Fritzoe, säger att flytten till Nässjö är en viktig förutsättning för företagets framtida utveckling.

– Här får vi möjligheten att bedriva vår verksamhet på ett bättre, effektivare och mer hållbart sätt, med fokus på utveckling och kundnytta. En av anledningarna till att vi valde Nässjö var att deras huvudsakliga verksamhet ligger i Forserum. Nässjö Kommun och Nässjö Näringsliv AB var också mycket aktiva och tillmötesgående i processen.

Utmed R40 i Nässjö växer anläggningen för Ceos Fritzoes produktion fram i rasande fart. Grunden är lagd och stommen börjar komma på plats vilket bidrar till en tydligare bild av hur resultatet kommer bli. Det är en solig men blåsig dag när ByggArvid anordnar grill lunch och ett första offentligt spadtag på plats vid byggarbetsplatsen.

Petter Falkgård Andersen, vd på Fritzøe Eiendom AB, säger att det är fantastiskt roligt att se projektet växa fram och att samarbetet med ByggArvid har varit uteslutande positivt.

– Det har varit ordning och reda från dag ett samt en hel del kloka frågeställningar, synpunkter och ändringar. Vi upplever att ByggArvid verkligen har bidragit på ett värdeskapande och förtroendegivande sätt i projektet.

När beställare och hyresgäst såg projektet på plats blev de mycket positivt överraskade över placeringen av byggnaden på tomten och dess synlighet från vägen. De är övertygade om att det kommer att vara mycket bra arbetsförhållanden för alla på CEOS när de flyttar in i denna nya byggnad.

Detta är det första projektet Fritzøe Eiendom AB genomför utanför Norge, men Petter Falkgård Andersen säger att deras värderingar och arbetssätt passar lika bra i Sverige som i Norge.

– Vår ”förlängda arm” i projektet är byggledarföretaget BSV, men vi gillar också att vara nära i dessa projekt. Vi upplever samarbetet med BSV och ByggArvid som mycket positivt. Detta kommer att bli ett bra projekt för oss alla. ByggArvid har visat sig vara mycket strukturerade och lösningsorienterade och har en god kultur med mycket trevliga anställda. Det är människorna som gör jobbet. ByggArvid säger också öppenhjärtigt att de uppskattar utmaningar och det visar de genom att bygga en BREEAM Excellent-byggnad för oss. Detta kommer att vara en byggnad för framtiden.

ByggArvid ordnade ett första offentligt första spadtag för Ceos Fritzoe i Nässjö

ByggArvid AB ser tillbaka på ett lyckat, annorlunda projekt i Jönköping – Stadsparksvallen

Högt beläget med utsikt över Jönköping och Vättern ligger arenan Stadsparksvallen. Fotbollsarenan grundades redan år 1909 och har sedan dess genomgått ett antalrenoveringar innan vi på ByggArvid år 2020 fick uppdraget att rusta upp den befintligaarenan. Några månader efter att arenan färdigställdes träffades vår platchef FredrikTernander och entreprenadchef Per Walfridsson vid Stadsparksvallen. Nu berättar Per mer om upplevelsen.

Berätta lite om projektet.

Per: Jönköpings kommun hade till uppgift att skapa en fotbollsarena för fotbollen i Jönköping. Det är inte bara till det lokala laget J-Södra utan det är till fotbollen iJönköping. Det är en kommunal upphandling så att alla som var intresserade fick lämnaanbud.

Varför valde ByggArvid att lämna ett anbud på ett arena-jobb? Då var det ju något helt nyttför er.

Per: Projektet dök upp helt rätt i tid för oss. Även platsen Jönköping och att profileraByggArvid i Jönköping var också rätt för innan Stadsparksvallen var ByggArvid ganskaokänt i Jönköping. Vi såg det som en möjlighet att ta oss in på en bredare marknad.Projektet innebar också en utmaning. Vi tänkte ”detta är ett projekt vi aldrig tidigareutfört. Det kommer säkert bli väldigt lärorikt, utvecklande och kan skapa flera möjligheteri framtiden”. Den lilla läktaren var upphandlad av en sidoentreprenad så vi stod föromklädningsrum och VIP-lounge. Några månader senare kom norra läktaren på förfråganfrån Jönköpings Kommun och då var ju vi redan där med en platsorganisation. Då var detåter igen rätt tid, en trygg kund och rätt plats för oss.

Hur kändes det för dig när det stod klart att ByggArvid skulle bygga Stadsparksvallen iJönköping?

Per: Vi lämnade in anbudet i mitten av mars 2020. Vi blev såklart väldigt glada när detstod klart att det var just vi som tog hem projektet Stadsparksvallen. Det var utöver enutmanande byggnation ett profilprojekt i Jönköping och ett projekt vi kände oss väldigttrygga i ekonomiskt och tidsmässigt. Det var också vår möjlighet att leverera kvalitetoch ett projekt där många kommer att uppleva laganda och matchsegrar.

Hur såg processen att bygga Stadsparksvallen ut?

Per: På plats hade vi platschef Fredrik Ternander ocharbetsledare Kajsa Spetz. Till en början hade vi inhyrdarbetskraft då vår egen arbetsstyrka hade arbete påannan plats. Annars brukar vi alltid vilja ha så mycket av vår egen arbetskraft som möjligt på arbetsplatsen. Vihade ett gott samarbete med underentreprenörer i formav bland annat markentreprenörer och installatörer. Dettasamarbete fick vi till väldigt bra på grund av Fredriks sättatt vara och sättet han sprider glädje och positiv energitill alla runtomkring.

Vad betyder Stadsparksvallen för ByggArvid?

Per: Vi känner en stolthet i att vi gjort något unikt.Historiskt sett har vi byggt mycket bostäder. Det är på senare år vi byggt fler logistikanläggningar, men innan Stadsparksvallen hade vi bara gjort ett fåtallogistikanläggningar. Nu har vi gjort något annat, något vikommer att komma ihåg. Alla vi som var på plats känner en stolthet i att vi hargjort något unikt och att vi gjorde det riktigt bra.

Gemensamt för alla typer av projekt vi utför är att vilämnar ett avstamp i historien. Generationer kommeratt vistas i våra byggnader. Stadsparksvallen är byggdpå historisk mark och har blivit ett signalement förJönköping. Det är något som är omtalat och något somsyns. Det är häftigt att varit med att skapa detta.

Med ett projekt som Stadsparksvallen tror jag att modetförstärks. Det är en trygghet att bygga bostäder för dethar vi gjort länge och det är vi väldigt bra på, men vi fårett mod av att känna ’vi klarar av en area, då klarar vi ju av detta också’. Självförtroendet segrar när man kanbygga en arena.

Hur såg dialogen ut under byggets gång med beställaren?

Per: Vi hade hela tiden en bra dialog. Beslutet att byggaom Stadsparksvallen kom väldigt tight inpå byggstart såkommunen hade en ganska kort process gentemot vad debrukar ha när de ska bygga exempelvis äldreboende ellerskolor. Detta innebar att det blev en del ändringar ochtilläggsbeställningar. Tack vare ett väldigt bra samarbetemed kommunen så blev projektet bra.

Vad anser du är nyckeln till ett lyckat projekt/resultat?

Per: Engagerad och rätt personal och organisation.Ha god koll på kostnader. När vi hade inhyrd personalvar en utmaning att att de inte riktigt hade känslan i slutresultatet. När vi är vår personal blir det störreengagemang i vad vi lämnar ifrån oss.

Är det något särskilt du tar med dig från projektet?

Per: Jag tar med mig det goda samarbetet och det härligaarbetsklimatet från arbetsplatsen. Det var ett av deroligaste projekten vi har varit på. Det var ett flertalunderentreprenörer som sa att det var en av de roligastearbetsplatserna de hade varit vid på länge. Detta pågrund av att vi hade vår egen personal, en engageradplatstledning och vi spred goda tillstånd.

ByggArvid bygger 22 000 kvm produktionsanläggning åt norska Fritzøe Eiendom AB i Nässjö

ByggArvid bygger 22 000 kvm produktionsanläggning åt norska Fritzøe Eiendom AB i Nässjö

Ulricehamns-baserade byggföretaget ByggArvid har vunnit förtroendet att uppföra en produktionsanläggning åt Fritzøe Eiendom AB och Ceos i Nässjö. Anläggningen, som får en yta på 22 000 kvadratmeter, ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Exellent, en certifiering som ställer hårda krav på byggnadens miljöprestanda.

Projektet innebär att ByggArvid uppför en produktionsanläggning åt Fritzøe Eiendom AB i Nässjö där träspecialisten Ceos AB´s produktion ska vara belägen. Projektering är påbörjat och inom kort väntar byggstart. Ceos ska starta sin produktion i Nässjö till årsskiftet då lokalen ska vara färdigställd. Kontorslokalerna ska vara klara för inflytt i mars år 2024. Den tighta målsättningen för färdigt projekt ser ByggArvid som en utmaning, men företaget känner sig trygga i att klara dessa tidsplaner tack vare snabba beslut i upphandling och bra återkoppling från beställarorganisationen.

ByggArvids Entreprenadchef Per Walfridsson uttrycker sin stolthet över att få utföra denna anläggning åt Fritzøe Eiendom och Ceos och att de blir deras nya självklara samarbetspartners. Han är också ödmjuk och stolt över att beställaren, trots utmanande läge i omvärlden, vågar satsa och uppföra projektet tillsammans med ByggArvid.

– Dialogen och samarbetet med Fritzøe Eiendom och Ceos är väldigt bra, säger Per Walfridsson. Vi upplevde tidigt att det var en ömsesidig bra känsla gällande samarbetet såväl med beställaren Fritzøe Eiendom samt beställarens representant BSV, vilka vi känner väl till från tidigare projekt.

Produktionsanläggningen ska klassas enligt certifieringssystemet BREEAM. Certifiering enligt BREEAM ger fastighetsägaren möjligheten att certifiera sin byggnad enligt svenska regler och standarder, samtidigt som man får en byggnad som går att jämföra internationellt. Certifieringen innebär hårda krav på byggnadens miljöprestanda inom områden som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Detta skapar en byggnad som starkt bidrar till en bättre miljö, men också bidrar till ByggArvids fortsätta utveckling inom hållbara lösningar.

ByggArvids vision är att ”alla medarbetare ska kunna få sova hemma”. Därför är det ovanligt att företaget väljer ett projekt utanför deras 10-mils radie. Dock har företaget många yrkesarbetare som bor i Jönköpings kommun, vilket betyder att majoriteten av medarbetarna fortfarande kommer komma hem på kvällen. Platschef Kalle Petersmo är en av dem som dock kommer att behöva sova borta. Detta kommenterar han med en förståelse för byggbranschens osäkra läge.

– Det finns ju flera sätt att se på detta, menar Kalle Petersmo. Dels är vi inne i en tuff period för byggbranschen i sin helhet, och med det sagt är det en otrolig möjlighet för ByggArvid att få bygga något av denna magnitud för en spännande beställare. Det är ju också en möjlighet att marknadsföra oss som bolag på en bredare geografisk marknad. För mig personligen ser jag just nu positivt på att ”veckopendla” då det i mitt fall kommer innebära mindre tid i bilen totalt sett på en vecka då jag är van att dagligen åka mellan Göteborg och Ulricehamn, säger Kalle.

Projektet medför även att bygga nya relationer med underentreprenörer och att tillsammans arbeta för att klara utsatt sluttid och delleveranser.

– Det ska bli väldigt roligt att utvidga vårt nätverk med samarbetspartners samtidigt som vi fortsätter att bygga vidare våra relationer med de vi redan har arbetsrelationer med, säger Kalle Petersmo, platschef.

Levererade projektet tidigare än planerat – trots svåra förhållanden

Loke Rosenqvist ByggArvid, Erica Waller Stubo, Delgsh Ahmed ByggArvid, Sune Carlbom Projektpunkten

Tillsammans med Ulricehamns kommunala bostadsbolag Stubo har ByggArvid verkat som byggentreprenör och samarbetspartner i projektet Stockrosen i Ulricehamn. Nu står de 56 nya hyresrätterna klara och hyresgästerna firade sin första jul och nyårsafton i husen i december 2022. Bostadsområdet Stockrosen består av två hus med åtta respektive sju plan där hållbara lösningar har stått i fokus. Trots pandemi, krig och lågkonjuktur blev projektet klart före utsatt tid.

I samband med inflyttningen vid Stockrosen träffades ByggArvids platschef Loke Rosenqvist och arbetschef Delgesh Ahmed Stubos VD Erica Waller och projektledare Sune Carlbom, för att prata igenom projektet och det färdiga resultatet.

– Responsen har varit jättepositiv från hyresgästerna, berättar Erica Waller, VD Stubo. Alla har varit så glada och nöjda och de tycker att det är väldigt fint.

Vad har varit viktigt för er på Stubo med ett samarbete med oss på ByggArvid?

Erica: Jag tycker vårt samarbete har funkat jättebra. Det har varit ordning och reda på arbetsplatsen och ByggArvid har haft god koll på byggprocessen. Trots att det har varit så svåra förhållanden att få fram komponenter, har ändå ByggArvid jobbar hårt och löst svåra situationer. Vi har fått jättestort förtroende för ByggArvid och deras arbetssätt, så det har varit jätteroligt att jobba med dem.

Sune: Ja, det har fungerat jättebra i hela processen. ByggArvid har haft god framförhållning. Det är inte bara vi från beställarsidan som drivit på projektet utan det har också funnits ett driv i organisationen som gör att det har fungerat så bra. Det har varit lätt att samarbeta.

För oss är det viktigt att vara en självklar samarbetspartner. Hur har ni upplevt detta och på vilket sätt har det märkts?

Erica: Jag tycker att vi har haft ett jättebra samarbete. Det har varit en bra dialog oavsett vad vi har diskuterat, så det har fungerat jättebra.

Våra värdeord Engagemang, Ödmjukhet och Stolthet betyder mycket för oss. Hur har ni tagit in dem i projektet?

Delgesh: Vi är ju våra värdeord. Vi försöker alltid att tänka på dem och att vi lever med dem i allt vi gör. Så jag hoppas ni upplever det med. Och vi hoppas att vår stolthet som vi känner kring projektet känns på samma sätt hos er.

Erica: Ja, men det tycker jag. Engagemanget har vi verkligen märkt, att ni verkligen har engagerat er för att projektet ska bli bra.

Sune:Stolta är vi nog alla. Från att börja en projekteringsprocess till att stå här in en färdig bostad är helt fantastiskt.

Delgesh: Jag skulle vilja säga att det är vårt samarbete och den goda kommunikationen och dialogen vi har haft som har gjort projektet möjligt. Ofta kan man hamna i frågor som tar lång tid, man kan bli oense som kan påverka tidsplanen. Men sedan dag ett har jag upplevt att samarbetet med Stubo varit väldigt bra. Vi har haft bra kommunikation och med det kunnat ta snabba beslut.

Loke: Vi har upplevt att kunden har samma värderingar som vi. När vi till exempel har sett att vi kan göra en lösning bättre för kunden, så har Stubo inte varit svåra att ta åt sig den tanken.

Erica: Det tycker jag har varit väldigt bra. Ni har kommit med bra förslag på förbättringar och hittat saker som vi kanske har missat. Det är väldigt värdefullt.

Delgesh: Det var mycket som hände i värden under projektet. Det var pandemi, det hann börja ett krig, det blev leveransbekymmer, en lågkonjunktur som tog fart och mycket annat. Trots dessa utmaningar har vi kunnat hålla den raka linjen mot vårt gemensamma mål.

Erica: Ni blev ju till och med färdiga innan utsatt tid. Utsatt tid var den 15 januari 2023. Nu är det den 2de december. Med tanke på de förutsättningarna som varit är det ju fantastiskt bra.

Det är ju lite drygt ett år sedan ni satte spaden i marken. Varför tror ni att det ändå gick så bra och så fort?

Delgesh: Vi var framför allt tidiga med att säkerställa material och det material vi visste hade långa leveranstider. Vi har haft möjlighet att förvara material i ByggArvids lagerlokaler i Ulricehamn. Vi var till exempel tidiga med att sätta in värmepumparna och vi var också tidiga med parketten vilket det var väldigt svårt att få tag på.

Loke: Vi började ju gräva väldigt snabbt efter att vi skrivit på kontraktet för att sedan kunna resa stommen. Sune: Vi tog beslutet att gå fram med det intermistiska startbeskedet vilket innebar att all projektering inte behövde vara framme. Det vill säga att man inte behöver ha klart de bitar som är OVK-bestädigt (obligatorisk ventilationskontroll) behövde inte ventilationen vara klar för att få starta byggprocessen.

Är det något ni är extra stolta över med projektet?

Erica: Jag tycker det är väldigt roligt med energisystemet. Husen har hybridsolceller som producerar både el och varmt vatten. Värmen från solcellerna kommer sommartid att värma borrhålen för bergvärmen. Systemet innebär också att kyla från borrhålen används sommartid för att kyla ner ventilationen så att det bli svalare i husen. Det ska bli spännande och se hur det funkar. Det ska ju ge en väldigt låg energiförbrukning. Energisystemet ligger ju väldigt rätt i tiden med tanke på de höga elkostnaderna som just nu är.

Delgesh: För mig är det helheten. Det är mycket fina hus, med bra installationer med energisystemet, som Erica säger. Jag är också stolt över att vi kunde leverera en mycket bra produkt tidigare än planerat. Vi har gjort mycket för att optimera tiden, men trots det mår alla bra och vi alla har kommit hem hela i både huvudet och i kroppen. Vi har hela tiden tänkt på arbetsmiljön för att utesluta risker.

Loke: Tidvis optimerade vi tidsplanen och vi sparade timmar i ett tidigt skede. Detta skapade utrymme för oss att hantera tillfällen då vi behövde mer tid i ett moment. Då har vi förutsättningar och tid att utnyttja. Trots den tighta tidsplanen så har vi på de bitar vi hamnade efter på, jobbat hårt för att jobba ikapp.

Delgesh: I ett tidigt skede satt också jag och Loke och tittade på logistiken. Jag tycker att vi fick till rätt tänk. Vi fick till exempel upp första planet på båda husen så att vi sedan kunde få ordning på innegården och sedan kunde fortsätta resning av hus nummer två. Detta för att gynna arbetsmiljön positivt.

Loke: Det känns väldigt bra i magen att lämna över projektet och låta familjerna nu få fira jul i husen.

ByggArvid gjorde det omöjliga möjligt – Lager 157 flyttade in tidigare än planerat

Lager 157´s e-handelslager i Ulricehamn

I tre etapper har ByggArvid på uppdrag av 157 Logistics AB utfört byggnation av Lager 157s lagerlokaler. Projektet att bygga ytterligare 10 000 kvm i etapp 3 på Rönnåsen i Ulricehamn stod klart i oktober – tillträde skedde hela 21 dagar tidigare än planerat.

År 2017 fick Ulricehamnsbaserade byggföretaget ByggArvid i uppdrag av 157 Logistics AB att uppför en lagerhall med kontor och plats för e-handel. Fastigheten byggdes på Rönnåsen, ett industriområde i norra Ulricehamn utmed riksväg 40. ByggArvids kunskap och deras engagemang kom till sin rätt, då de fick stort förtroende att utföra och planera nybyggnationen tillsammans med 157 Logistics AB. År 2020 utökades ytan till 20 000 kvadratmeter och under hösten 2022 fick ByggArvid uppdraget en tredje gång att bygga ytterligare en utbyggnad på 10 000 kvadratmeter.

– Att för en tredje gång få jobba med samma kund – för mig är det att vara en självklar samarbetspartner, säger Elisabeth Dahlgren, VD ByggArvid. Det är också ett kvitto på att vi har gjort rätt de två tidigare gångerna. Att få göra det en tredje gång gav oss möjligheter till att utmana oss själva ännu mer. Sedan de två tidigare etapperna har vi utvärderat och funnit våra förbättringspunkter och de åtgärder som är kostnadseffektiva, både för oss och för kunden, berättar Elisabeth.

Etapp tre av Lager 157 innebar från start en utmaning för ByggArvid. I april 2022 gjordes första spadtaget. Enligt avtalet skulle överlämnandet och tillträde av Lager 157 etapp tre vara den 31 oktober 2022. Detta såg företaget som en omöjlighet.

– Trots att det var pandemi och materialbrister så lyckades vi färdigställa projektet tidigare än vad som var lovat, fortsätter Elisabeth Dahlgren. Vi visste att tiden betydde otroligt mycket för vår kund. Vi gjorde allt vi kunde för att producera, optimera och tidsplanera. Tillsammans med alla samarbetspartners lyckades vi. Det är helt fantastiskt att vi kunde färdigställa projektet 21 dagar tidigare än avtalat. Detta blev otroligt kostnadseffektivt för samtliga parter.

Pandemi, oroligheter i Europa och konjunktursvängningar har satt sina spår även i byggbranschen med en orolig marknad med korta offerttider. Något som ByggArvid tog som en utmaning. De anser att med bra medarbetare, internt och externt, uppnår vi målen. För att lyckas med den korta byggtiden krävdes gott samarbete från samtliga parter för att finna effektiva lösningar. Alltid med säkerhet, hållbarhet och lönsamhet i åtanke. Ytterligare en viktig byggsten för att nå utsatta mål menar företaget är ett gott team som sprider goda tillstånd.

– Vi hade under hela projektet bra folk vi har med oss där samarbetet fungerade som önskat, säger Kalle Petersmo, arbetsledare vid Lager 157 etapp 3. På plats hade vi många underentreprenörer som varit involverade i de tidigare etapperna och deras stora förhoppningar på projektet uppnåddes, vilket var roligt. Projektet ligger vid ett fantastiskt solläge där uppe på toppen av Ulricehamn så vi hade många trevliga grill-luncher tillsammans med alla i projektet vilket skapade en härlig stämning och gemenskap bland alla inblandade, berättar Kalle.

Nu är byggföretagets förhoppning att de får möjlighet att arbeta och prestera på liknande projekt. De har funnit projekttypen de är bra på och kan utvecklas vidare i.

– Lager 157´s lagerlokaler är ett praktexempel på den typ av lagerlokaler vi vill bygga mer utav, fortsätter Elisabeth Dahlgren. Vi vill bygga denna typ av projekt då vi är oerhört noga med kvalité, tid och kostnader för vår kund. Vi vill färdigställa projekt där vi inte ska behöva komma tillbaka och störa kundens verksamhet, utan när projektet är klart så har vi gjort alla rätt vid slutbesiktning. Vi vet att vi har väldigt låga garantikostnader vilket är ett kvitto på hög kvalitet. Vi ska ha alla rätt vid slutbesiktning och vi prioriterar noggrannhet.