Skip to content
16 mars, 2023

ByggArvid AB ser tillbaka på ett lyckat, annorlunda projekt i Jönköping – Stadsparksvallen

Högt beläget med utsikt över Jönköping och Vättern ligger arenan Stadsparksvallen. Fotbollsarenan grundades redan år 1909 och har sedan dess genomgått ett antalrenoveringar innan vi på ByggArvid år 2020 fick uppdraget att rusta upp den befintligaarenan. Några månader efter att arenan färdigställdes träffades vår platchef FredrikTernander och entreprenadchef Per Walfridsson vid Stadsparksvallen. Nu berättar Per mer om upplevelsen.

Berätta lite om projektet.

Per: Jönköpings kommun hade till uppgift att skapa en fotbollsarena för fotbollen i Jönköping. Det är inte bara till det lokala laget J-Södra utan det är till fotbollen iJönköping. Det är en kommunal upphandling så att alla som var intresserade fick lämnaanbud.

Varför valde ByggArvid att lämna ett anbud på ett arena-jobb? Då var det ju något helt nyttför er.

Per: Projektet dök upp helt rätt i tid för oss. Även platsen Jönköping och att profileraByggArvid i Jönköping var också rätt för innan Stadsparksvallen var ByggArvid ganskaokänt i Jönköping. Vi såg det som en möjlighet att ta oss in på en bredare marknad.Projektet innebar också en utmaning. Vi tänkte ”detta är ett projekt vi aldrig tidigareutfört. Det kommer säkert bli väldigt lärorikt, utvecklande och kan skapa flera möjligheteri framtiden”. Den lilla läktaren var upphandlad av en sidoentreprenad så vi stod föromklädningsrum och VIP-lounge. Några månader senare kom norra läktaren på förfråganfrån Jönköpings Kommun och då var ju vi redan där med en platsorganisation. Då var detåter igen rätt tid, en trygg kund och rätt plats för oss.

Hur kändes det för dig när det stod klart att ByggArvid skulle bygga Stadsparksvallen iJönköping?

Per: Vi lämnade in anbudet i mitten av mars 2020. Vi blev såklart väldigt glada när detstod klart att det var just vi som tog hem projektet Stadsparksvallen. Det var utöver enutmanande byggnation ett profilprojekt i Jönköping och ett projekt vi kände oss väldigttrygga i ekonomiskt och tidsmässigt. Det var också vår möjlighet att leverera kvalitetoch ett projekt där många kommer att uppleva laganda och matchsegrar.

Hur såg processen att bygga Stadsparksvallen ut?

Per: På plats hade vi platschef Fredrik Ternander ocharbetsledare Kajsa Spetz. Till en början hade vi inhyrdarbetskraft då vår egen arbetsstyrka hade arbete påannan plats. Annars brukar vi alltid vilja ha så mycket av vår egen arbetskraft som möjligt på arbetsplatsen. Vihade ett gott samarbete med underentreprenörer i formav bland annat markentreprenörer och installatörer. Dettasamarbete fick vi till väldigt bra på grund av Fredriks sättatt vara och sättet han sprider glädje och positiv energitill alla runtomkring.

Vad betyder Stadsparksvallen för ByggArvid?

Per: Vi känner en stolthet i att vi gjort något unikt.Historiskt sett har vi byggt mycket bostäder. Det är på senare år vi byggt fler logistikanläggningar, men innan Stadsparksvallen hade vi bara gjort ett fåtallogistikanläggningar. Nu har vi gjort något annat, något vikommer att komma ihåg. Alla vi som var på plats känner en stolthet i att vi hargjort något unikt och att vi gjorde det riktigt bra.

Gemensamt för alla typer av projekt vi utför är att vilämnar ett avstamp i historien. Generationer kommeratt vistas i våra byggnader. Stadsparksvallen är byggdpå historisk mark och har blivit ett signalement förJönköping. Det är något som är omtalat och något somsyns. Det är häftigt att varit med att skapa detta.

Med ett projekt som Stadsparksvallen tror jag att modetförstärks. Det är en trygghet att bygga bostäder för dethar vi gjort länge och det är vi väldigt bra på, men vi fårett mod av att känna ’vi klarar av en area, då klarar vi ju av detta också’. Självförtroendet segrar när man kanbygga en arena.

Hur såg dialogen ut under byggets gång med beställaren?

Per: Vi hade hela tiden en bra dialog. Beslutet att byggaom Stadsparksvallen kom väldigt tight inpå byggstart såkommunen hade en ganska kort process gentemot vad debrukar ha när de ska bygga exempelvis äldreboende ellerskolor. Detta innebar att det blev en del ändringar ochtilläggsbeställningar. Tack vare ett väldigt bra samarbetemed kommunen så blev projektet bra.

Vad anser du är nyckeln till ett lyckat projekt/resultat?

Per: Engagerad och rätt personal och organisation.Ha god koll på kostnader. När vi hade inhyrd personalvar en utmaning att att de inte riktigt hade känslan i slutresultatet. När vi är vår personal blir det störreengagemang i vad vi lämnar ifrån oss.

Är det något särskilt du tar med dig från projektet?

Per: Jag tar med mig det goda samarbetet och det härligaarbetsklimatet från arbetsplatsen. Det var ett av deroligaste projekten vi har varit på. Det var ett flertalunderentreprenörer som sa att det var en av de roligastearbetsplatserna de hade varit vid på länge. Detta pågrund av att vi hade vår egen personal, en engageradplatstledning och vi spred goda tillstånd.