Skip to content
ByggArvid_byggentreprenad

Byggentreprenad

Vi tycker det är viktigt att jobba nära dig som kund. Att du känner dig delaktig, att vi har en god kommunikation och att du känner att vi tar ansvar hela vägen. Därför jobbar vi alltid med dig som beställare i fokus. Inom byggentreprenad utför vi i första hand nybyggnation på totalentreprenad. I enstaka fall utförs ombyggnationer, i dessa fall i samverkansentreprenad.

Antal färdigställda bostäder sedan 2014
Antal färdiga produktion-, logistik- och lagerlokaler sedan 2016
Antal färdigställda kvadratmeter lager- och industrilokal sedan 2016

Vi levererar kompetens nära kunden i hela byggprocessen

ByggArvid utför nybyggnation av bostäder och kommersiella såväl som offentliga lokaler. Entreprenad är på många sätt kärnan i vår verksamhet. Arbetet inleds alltid med att vi lär känna dig som kund och sätter oss in i era behov och önskemål. Utifrån fastighetens syfte försöker vi visualisera vilka människor som kommer att vistas i eller passera genom lokalerna och hur vi skapar bästa möjliga upplevelse för dem.

Vi är måna om att skapa sådant som håller och kan användas för lång tid framöver. Därför är det viktigt att det vi bygger verkligen är anpassat efter sitt tilltänkta syfte, att vi bygger energieffektivt och gör hållbara produkt- och materialval.

Vi utför traditionella entreprenader till fast pris samt entreprenader i samverkansentreprenader. Samverkansentreprenader är ett strukturerat arbetssätt som innebär att alla intressenter arbetar för projektets bästa i alla lägen. Vi har en konstruktiv och öppen dialog under alla delar av projektet, med syftet att uppnå bästa möjliga resultat med fokus på de gemensamt framtagna projektmålen. I samverkansentreprenader påbörjas arbetet tillsammans med kunden i ett tidigt skede, för att i så stor mån som möjligt dra nytta av de i projektet valda deltagarnas samlade erfarenheter och kunskaper. Oavsett vilken typ av projekt som utvecklas prioriterar vi alltid hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar. Välkommen att förverkliga ditt projekt tillsammans med oss.

Det här är byggentreprenad

Ett åtagande som ett byggföretag, oftast inom byggbranschen, tar på sig och som handlar om att utföra ett visst arbete inom en viss tidsgräns till ett i förväg uppgjort pris.

80 ÅRS ERFARENHET I 80 år har ByggArvid bedrivit bygg- och entreprenadverksamhet.
FRÅN LAGER TILL KALLBADHUS Våra byggprojekt utgörs av ett brett spann olika byggnader och fastigheter.
ÖDMJUKHET, ENGAGEMANG, STOLTHET Det är de tre värdord vi alltid arbetar utifrån och som ska genomsyra allt vi gör.

En självklar samarbetspartner

Vi vill vara din självklara samarbetspartner. Därför jobbar vi både med att bygga kvalitativa fastigheter och goda relationer. Med gedigen kunskap och stort engagemang kring entreprenad ska du kunna använda oss både som bollplank och för rådgivning där det behövs. Oavsett om vi utför uppdraget på totalentreprenad eller inte så är helheten precis lika viktig. Därför är vi alltid noggranna med att skapa och behålla nära relationer till partners och underleverantörer.

Vi lägger stort fokus på våra viktigaste resurser – våra medarbetare och våra kunder. Vi kan stolt stå för att vi lever och är våra värdeord – Ödmjukhet, Stolthet och Engagemang.


Vårt jobb handlar om att bygga fastigheter, men också tilltro och relationer.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad vi erbjuder inom byggentreprenad?

Har du mark att sälja?

Vi är ständigt på jakt efter mer mark för att kunna utveckla fler bostäder eller industrier för framtiden. Vi är intresserade oavsett om det är råmark, påbörjad eller en färdigutvecklad detaljplan.

Är du intresserad av att sälja din mark så önskar vi att du hör av dig till oss.

Hör av dig

Kontakta oss via byggentreprenad

Referensprojekt

Ulricehamns Kallbadhus
Byggentreprenad

Ulricehamns Kallbadhus

Ort:  Ulricehamn
Byggår:  2007-2008
Typ:  Nybyggnation av kallbadhus
Lager 157 Ulricehamn etapp 3
Byggentreprenad

Lager 157 etapp 3

Ort:  Ulricehamn
Klart:  2022
Typ:  Tillbygge av E-handel lagerlokal
ByggArvid har färdigställt projektet Döcknor i Ulricehamn
Byggentreprenad

Däcknor

Ort:  Ulricehamn
Klart:  2023
Typ:  Byggnation av lager, kontor & showroom