Skip to content

FLER MÖJLIGHETER

I över 80 år har vi på ByggArvid tagit vara på möjligheterna som kommer av goda relationer och täta samarbeten. Tillsammans med nytänkare, entreprenörer och samhällsbyggare utvecklar vi morgondagens fastigheter, lokaler och bostäder.

VILKA MÖJLIGHETER SER DU?

Alla byggprojekt börjar som en idé, som en möjlighet att skapa något nytt. Ser du en ny mötesplats, en ny affärsverksamhet eller ett nytt hem? Oavsett vad du ser för möjligheter, finns vi här när du vill förverkliga dem. Vi hjälper dig bygga socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara hem och mötesplatser, från större utvecklingsprojekt – till enskilda byggnader.

Vision

Vi driver utvecklingen mot framtidens hållbara hem och mötesplatser.

ATT BYGGA FRAMTIDEN

Genom att vara lyhörda och ödmjuka anpassar vi vårt arbetssätt efter morgondagens krav. Genom vårt driv och vår stolthet har vi modet att utmana en traditionstyngd bransch. Genom att alltid bygga för framtiden, skapar vi en större nytta för samhället, våra kunder och oss själva.

MISSION

Vi bygger för framtiden

TILLSAMMANS SER VI FLER MÖJLIGHETER

Vi arbetar värderingsstyrt och lägger stort fokus på våra viktigaste resurser – våra kunder och medarbetare. Vi har som ambition att vara ödmjuka, stolta, lyhörda och drivna i allt vi tar oss för. Detta för att vi ska dra åt samma håll, mot gemensamma mål och lyckade projekt. Vårt arbete handlar lika mycket om att bygga förtroende och relationer, som att bygga hus.

”Vårt arbete handlar lika mycket om att bygga förtroende och relationer, som att bygga hus.”

DIN SJÄLVKLARA SAMARBETSPARTNER

Genom att ta ansvar, tänka nytt och se möjligheter vill vi vara din självklara samarbetspartner. En partner som bidrar till en mer hållbar och livskraftig framtid för alla som korsar vår väg, såväl kunder som kollegor.

Ansvar
Att ta ansvar är en förutsättning för hållbar utveckling. Vi tar ansvar för de material, tekniker och processer vi använder varje dag och vi tar ansvar för att skapa hälsosamma och inkluderande miljöer där människor trivs och möts – nu och i framtiden.

Drivkraft
Vi vill driva utvecklingen mot framtidens hållbara hem och mötesplatser. Därför ser vi till att varje beslut, hur litet det än är, tar oss närmare vårt mål. I varje projekt, i varje möte – varje dag.

Innovation
Trots vår långa erfarenhet blickar vi alltid framåt. För med innovation som ambition öppnar sig fler möjligheter. Det är en av våra viktigaste lärdomar från över 80 år som lokal samhällsbyggare i Västsverige.

KÄRNVÄRDEN

ANSVAR

DRIVKRAFT

INNOVATION

Årets företagare och Årets hus

2019 mottog vi utmärkelsen Årets företagare i Ulricehamn. Årets Företagare delas varje år ut av organisationen Företagarna och är en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser. Priset delas ut för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer. ByggArvid fick ta emot priset på Ulricehamns Näringslivs Galadag 2019, med motiveringen:

Lokalt och närproducerat där geografiska cirkeln successivt utvidgats under resans gång. Visionen och värderingar är styrande genom att hålla fokus på såväl riktning som hela företaget. Ett byggföretag som hela tiden från första spadtag till sista takpannan har med de viktigaste byggstenarna för framtiden: Förtroende och Långsiktighet.

Vid två tillfällen har hus som vi utvecklat eller varit med och byggt tagit emot utmärkelsen Årets hus. Det första projektet var Ulricehamns Kallbadhus, det andra BRF Båtbyggeriet.