Skip to content

Projektutveckling

Projektutveckling handlar om att förverkliga idéer till färdiga projekt. Här får vi tillsammans med dig som beställare ta ett helhetsgrepp över projektet, från skisser och köp av råmark till att projektet står redo och klart för inflyttning.

MÖTESPLATSER Vi skapar mötesplatser att trivas i och gör även miljömässiga materialval.
HÅLLBARHET För framtida generationer utformar och bygger vi lokaler som ger långsiktig värde.
KUNSKAP Vi vill vara en kompetent partner som du kan känna dig trygg med och lita på.

Från idé till inflyttning

Inom projektutveckling får vi utrymme att utveckla projekt från start till mål. Antingen i egen regi eller tillsammans med dig som beställare. Det rör sig framför allt om bostäder i form av hyresrätter eller bostadsrätter, men även om kommersiella lokaler, kontor och lager. Vi är öppna för nya möjligheter och söker alltid efter utvecklingsbara fastigheter i tilltalande lägen för framtida projekt.

Inom projektutveckling tar vi ett helhetsansvar för hela processen. Vi hanterar förvärv av fastigheter, driver planprocesser, projekterar och uppför byggnader samt sköter byggledning i genomförandestadiet. Därmed kan vi i ännu större grad se till att projekten håller högsta standard med fokus på kvalitet, miljö, hållbarhet och ekonomi. Allt för att säkerställa att projektet skapar ett långsiktigt, hållbart värde.

Det här är projektutveckling

Inom projektutveckling förverkligas idéer till färdiga projekt. Ofta innebär projektutveckling ett ansvarar för hela processen, genom markförvärv, projektering, detaljplan, bygglov och alla olika steg fram till färdig byggnad.

En kompetent partner

Vi jobbar alltid nära dig som beställare, i täta samarbeten med stor transparens och kontinuerliga avstämningar. Vårt mål är att du ska känna tillit och trygghet i samarbetet med oss. Med gedigen kunskap och stort engagemang ska du kunna använda oss både som projektutvecklare och som ett rådgivande bollplank.

Oavsett vilken typ av projekt som utvecklas prioriterar vi alltid hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar. Välkommen att förverkliga ditt projekt tillsammans med oss.

Vi prioriterar täta samarbeten med stor transparens.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad vi erbjuder inom projektutveckling?

Referensprojekt

Båtbyggeriet
Bostad
Byggentreprenad
Projektutveckling

Brf Båtbyggeriet

Ort:  Ulricehamn
Byggår:  2014-2015
Typ:  Nybyggnation av 28 bostadsrätter
Lager 157
Byggentreprenad
Projektutveckling

Lager 157 – etapp 1

Ort:  Ulricehamn
Byggår:  2016-2017
Typ:  Nybyggnation av lager och kontor
Stockrosens fasader
Bostad
Byggentreprenad
Projektutveckling

Stockrosen

Ort:  Ulricehmn
Klart:  2022
Typ:  Nybyggnation av 56 st lägenheter