Skip to content
18 januari, 2023

ByggArvid gjorde det omöjliga möjligt – Lager 157 flyttade in tidigare än planerat

I tre etapper har ByggArvid på uppdrag av 157 Logistics AB utfört byggnation av Lager 157s lagerlokaler. Projektet att bygga ytterligare 10 000 kvm i etapp 3 på Rönnåsen i Ulricehamn stod klart i oktober – tillträde skedde hela 21 dagar tidigare än planerat.

År 2017 fick Ulricehamnsbaserade byggföretaget ByggArvid i uppdrag av 157 Logistics AB att uppför en lagerhall med kontor och plats för e-handel. Fastigheten byggdes på Rönnåsen, ett industriområde i norra Ulricehamn utmed riksväg 40. ByggArvids kunskap och deras engagemang kom till sin rätt, då de fick stort förtroende att utföra och planera nybyggnationen tillsammans med 157 Logistics AB. År 2020 utökades ytan till 20 000 kvadratmeter och under hösten 2022 fick ByggArvid uppdraget en tredje gång att bygga ytterligare en utbyggnad på 10 000 kvadratmeter.

– Att för en tredje gång få jobba med samma kund – för mig är det att vara en självklar samarbetspartner, säger Elisabeth Dahlgren, VD ByggArvid. Det är också ett kvitto på att vi har gjort rätt de två tidigare gångerna. Att få göra det en tredje gång gav oss möjligheter till att utmana oss själva ännu mer. Sedan de två tidigare etapperna har vi utvärderat och funnit våra förbättringspunkter och de åtgärder som är kostnadseffektiva, både för oss och för kunden, berättar Elisabeth.

Etapp tre av Lager 157 innebar från start en utmaning för ByggArvid. I april 2022 gjordes första spadtaget. Enligt avtalet skulle överlämnandet och tillträde av Lager 157 etapp tre vara den 31 oktober 2022. Detta såg företaget som en omöjlighet.

– Trots att det var pandemi och materialbrister så lyckades vi färdigställa projektet tidigare än vad som var lovat, fortsätter Elisabeth Dahlgren. Vi visste att tiden betydde otroligt mycket för vår kund. Vi gjorde allt vi kunde för att producera, optimera och tidsplanera. Tillsammans med alla samarbetspartners lyckades vi. Det är helt fantastiskt att vi kunde färdigställa projektet 21 dagar tidigare än avtalat. Detta blev otroligt kostnadseffektivt för samtliga parter.

Pandemi, oroligheter i Europa och konjunktursvängningar har satt sina spår även i byggbranschen med en orolig marknad med korta offerttider. Något som ByggArvid tog som en utmaning. De anser att med bra medarbetare, internt och externt, uppnår vi målen. För att lyckas med den korta byggtiden krävdes gott samarbete från samtliga parter för att finna effektiva lösningar. Alltid med säkerhet, hållbarhet och lönsamhet i åtanke. Ytterligare en viktig byggsten för att nå utsatta mål menar företaget är ett gott team som sprider goda tillstånd.

– Vi hade under hela projektet bra folk vi har med oss där samarbetet fungerade som önskat, säger Kalle Petersmo, arbetsledare vid Lager 157 etapp 3. På plats hade vi många underentreprenörer som varit involverade i de tidigare etapperna och deras stora förhoppningar på projektet uppnåddes, vilket var roligt. Projektet ligger vid ett fantastiskt solläge där uppe på toppen av Ulricehamn så vi hade många trevliga grill-luncher tillsammans med alla i projektet vilket skapade en härlig stämning och gemenskap bland alla inblandade, berättar Kalle.

Nu är byggföretagets förhoppning att de får möjlighet att arbeta och prestera på liknande projekt. De har funnit projekttypen de är bra på och kan utvecklas vidare i.

– Lager 157´s lagerlokaler är ett praktexempel på den typ av lagerlokaler vi vill bygga mer utav, fortsätter Elisabeth Dahlgren. Vi vill bygga denna typ av projekt då vi är oerhört noga med kvalité, tid och kostnader för vår kund. Vi vill färdigställa projekt där vi inte ska behöva komma tillbaka och störa kundens verksamhet, utan när projektet är klart så har vi gjort alla rätt vid slutbesiktning. Vi vet att vi har väldigt låga garantikostnader vilket är ett kvitto på hög kvalitet. Vi ska ha alla rätt vid slutbesiktning och vi prioriterar noggrannhet.