Skip to content
16 november, 2023

ByggArvid påbörjar ombyggnaden av Länssjukhuset Ryhovs nya huvudentré

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är i full gång med ett betydande byggprojekt för att skapa en ny huvudentré. Denna storskaliga omgestaltning av sjukhusets ingång har engagerat ByggArvid, som agerar som underentreprenör i projektet. Ett projekt som utlovar ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet, och en imponerande välkomnande atmosfär.

Projektet är ett samarbete mellan ByggArvid och Strand i Jönköping AB där ByggArvid verkar som underentreprenör, med Region fastigheter i Jönköping som den huvudsakliga beställaren. Arbetschef Delgesh Ahmed från ByggArvid ger oss en inblick i de komplexa utmaningarna och målen som står framför dem.

– Det är klart att det är lite annorlunda att vara underentreprenör, berättar Delgesh Ahmed, arbetschef. Vi är ju vana vid att vara totalentreprenör och vara den som drar i alla trådar. Men vi lär oss mycket av att ta ett steg tillbaka och jobba på ett annat sätt.

Utöver de tekniska utmaningarna är ett av de mest påtagliga momenten för projektets framgång logistiken och hänsyn till de många intressenterna. Länssjukhuset Ryhov är en pågående verksamhet med cirka 500 bussar som trafikerar området dagligen, och därutöver finns färdtjänst, besökare och sjukhusets personal som rör sig inom området. Denna komplexa logistiska utmaning kräver en nära samverkan med beställaren och sjukhusets personal för att säkerställa att projektet kan genomföras smidigt.

Dessutom måste ByggArvid ta hänsyn till en rad faktorer som inte är vanliga i alla byggprojekt. Vibrationer, ljud och avgaser måste minimeras för att inte påverka de sjukvårdsapparater och mediciner som används på sjukhuset. Med noggrann planering och samarbete med beställaren och verksamheten är ByggArvid övertygade om att de kommer att lyckas.

– Vi ska bland annat montera 2200 kvm bjälklag och till detta ska vi gjuta en betongkonstruktion. När vi byggt om entrén tillkommer det ett stort skärmtak i limträ på 600 kvadratmeter med sedumtak som är väldigt attraktiv för ögat.

Länssjukhuset Ryhovs ombyggda huvudentré utgör en viktig centralpunkt för både sjukhusets medarbetare och de 400 000 patienter och besökare som årligen besöker sjukhuset. Många av dem reser med buss, och när ombyggnationen är klar, förväntas antalet bussresenärer öka ytterligare.

Projektet förväntas vara färdigt hösten 2024, och Delgesh Ahmed är entusiastisk över det positiva resultatet som väntar: ”Det roligaste är att det kommer bli väldigt fint och det kommer underlätta mycket logistikmässigt för trafikanter.”

ByggArvid påbörjar ombyggnaden av Länssjukhuset Ryhovs nya huvudentré