Skip to content
31 mars, 2020

#Byggvidare

Byggbranschen har ett viktigt samhällsansvar. Tillsammans bygger och utvecklar vi samhället, och i rådande tider gör vi vad vi kan för att ta ansvar för medarbetare, ekonomi, samhällsbyggnation och fortsatt samhällsutveckling. Därför försöker vi så långt det gå att jobba på i samma takt som tidigare, givetvis under förutsättning att man är helt frisk. På så sätt kan vi fortsätta bygga samhället och skapa arbetstillfällen.

Med #byggvidare vill vi påvisa det ansvar som byggbranschen har och tillsammans med branschkollegor lyfta vad vi kan göra för att vi ska kunna gå starkare ur den situation som råder pga Covid-19. Följ arbetet med #byggvidare i våra sociala medier.