Skip to content
24 januari, 2023

Levererade projektet tidigare än planerat – trots svåra förhållanden

Tillsammans med Ulricehamns kommunala bostadsbolag Stubo har ByggArvid verkat som byggentreprenör och samarbetspartner i projektet Stockrosen i Ulricehamn. Nu står de 56 nya hyresrätterna klara och hyresgästerna firade sin första jul och nyårsafton i husen i december 2022. Bostadsområdet Stockrosen består av två hus med åtta respektive sju plan där hållbara lösningar har stått i fokus. Trots pandemi, krig och lågkonjuktur blev projektet klart före utsatt tid.

I samband med inflyttningen vid Stockrosen träffades ByggArvids platschef Loke Rosenqvist och arbetschef Delgesh Ahmed Stubos VD Erica Waller och projektledare Sune Carlbom, för att prata igenom projektet och det färdiga resultatet.

– Responsen har varit jättepositiv från hyresgästerna, berättar Erica Waller, VD Stubo. Alla har varit så glada och nöjda och de tycker att det är väldigt fint.

Vad har varit viktigt för er på Stubo med ett samarbete med oss på ByggArvid?

Erica: Jag tycker vårt samarbete har funkat jättebra. Det har varit ordning och reda på arbetsplatsen och ByggArvid har haft god koll på byggprocessen. Trots att det har varit så svåra förhållanden att få fram komponenter, har ändå ByggArvid jobbar hårt och löst svåra situationer. Vi har fått jättestort förtroende för ByggArvid och deras arbetssätt, så det har varit jätteroligt att jobba med dem.

Sune: Ja, det har fungerat jättebra i hela processen. ByggArvid har haft god framförhållning. Det är inte bara vi från beställarsidan som drivit på projektet utan det har också funnits ett driv i organisationen som gör att det har fungerat så bra. Det har varit lätt att samarbeta.

För oss är det viktigt att vara en självklar samarbetspartner. Hur har ni upplevt detta och på vilket sätt har det märkts?

Erica: Jag tycker att vi har haft ett jättebra samarbete. Det har varit en bra dialog oavsett vad vi har diskuterat, så det har fungerat jättebra.

Våra värdeord Engagemang, Ödmjukhet och Stolthet betyder mycket för oss. Hur har ni tagit in dem i projektet?

Delgesh: Vi är ju våra värdeord. Vi försöker alltid att tänka på dem och att vi lever med dem i allt vi gör. Så jag hoppas ni upplever det med. Och vi hoppas att vår stolthet som vi känner kring projektet känns på samma sätt hos er.

Erica: Ja, men det tycker jag. Engagemanget har vi verkligen märkt, att ni verkligen har engagerat er för att projektet ska bli bra.

Sune:Stolta är vi nog alla. Från att börja en projekteringsprocess till att stå här in en färdig bostad är helt fantastiskt.

Delgesh: Jag skulle vilja säga att det är vårt samarbete och den goda kommunikationen och dialogen vi har haft som har gjort projektet möjligt. Ofta kan man hamna i frågor som tar lång tid, man kan bli oense som kan påverka tidsplanen. Men sedan dag ett har jag upplevt att samarbetet med Stubo varit väldigt bra. Vi har haft bra kommunikation och med det kunnat ta snabba beslut.

Loke: Vi har upplevt att kunden har samma värderingar som vi. När vi till exempel har sett att vi kan göra en lösning bättre för kunden, så har Stubo inte varit svåra att ta åt sig den tanken.

Erica: Det tycker jag har varit väldigt bra. Ni har kommit med bra förslag på förbättringar och hittat saker som vi kanske har missat. Det är väldigt värdefullt.

Delgesh: Det var mycket som hände i värden under projektet. Det var pandemi, det hann börja ett krig, det blev leveransbekymmer, en lågkonjunktur som tog fart och mycket annat. Trots dessa utmaningar har vi kunnat hålla den raka linjen mot vårt gemensamma mål.

Erica: Ni blev ju till och med färdiga innan utsatt tid. Utsatt tid var den 15 januari 2023. Nu är det den 2de december. Med tanke på de förutsättningarna som varit är det ju fantastiskt bra.

Det är ju lite drygt ett år sedan ni satte spaden i marken. Varför tror ni att det ändå gick så bra och så fort?

Delgesh: Vi var framför allt tidiga med att säkerställa material och det material vi visste hade långa leveranstider. Vi har haft möjlighet att förvara material i ByggArvids lagerlokaler i Ulricehamn. Vi var till exempel tidiga med att sätta in värmepumparna och vi var också tidiga med parketten vilket det var väldigt svårt att få tag på.

Loke: Vi började ju gräva väldigt snabbt efter att vi skrivit på kontraktet för att sedan kunna resa stommen. Sune: Vi tog beslutet att gå fram med det intermistiska startbeskedet vilket innebar att all projektering inte behövde vara framme. Det vill säga att man inte behöver ha klart de bitar som är OVK-bestädigt (obligatorisk ventilationskontroll) behövde inte ventilationen vara klar för att få starta byggprocessen.

Är det något ni är extra stolta över med projektet?

Erica: Jag tycker det är väldigt roligt med energisystemet. Husen har hybridsolceller som producerar både el och varmt vatten. Värmen från solcellerna kommer sommartid att värma borrhålen för bergvärmen. Systemet innebär också att kyla från borrhålen används sommartid för att kyla ner ventilationen så att det bli svalare i husen. Det ska bli spännande och se hur det funkar. Det ska ju ge en väldigt låg energiförbrukning. Energisystemet ligger ju väldigt rätt i tiden med tanke på de höga elkostnaderna som just nu är.

Delgesh: För mig är det helheten. Det är mycket fina hus, med bra installationer med energisystemet, som Erica säger. Jag är också stolt över att vi kunde leverera en mycket bra produkt tidigare än planerat. Vi har gjort mycket för att optimera tiden, men trots det mår alla bra och vi alla har kommit hem hela i både huvudet och i kroppen. Vi har hela tiden tänkt på arbetsmiljön för att utesluta risker.

Loke: Tidvis optimerade vi tidsplanen och vi sparade timmar i ett tidigt skede. Detta skapade utrymme för oss att hantera tillfällen då vi behövde mer tid i ett moment. Då har vi förutsättningar och tid att utnyttja. Trots den tighta tidsplanen så har vi på de bitar vi hamnade efter på, jobbat hårt för att jobba ikapp.

Delgesh: I ett tidigt skede satt också jag och Loke och tittade på logistiken. Jag tycker att vi fick till rätt tänk. Vi fick till exempel upp första planet på båda husen så att vi sedan kunde få ordning på innegården och sedan kunde fortsätta resning av hus nummer två. Detta för att gynna arbetsmiljön positivt.

Loke: Det känns väldigt bra i magen att lämna över projektet och låta familjerna nu få fira jul i husen.