Skip to content
Byggentreprenad
Projektutveckling

Bollebo och Hedeäng

På Östra Hedeängsvägen 1-3 och Östra Hedeängsvägen 2-4 i Bollebygd uppfördes från 2011-2012 bostadsrätter på uppdrag av Bollebobostäder och Hedeäng Bostads AB.

Projektet för Bollebobostäder var ett LOU-projekt där vår kunskap och vårt engagemang kom till sin rätt då utvärdering baserades på totalekonomisk kostnad samt gestaltning och idé. Vår idé för området var att anpassa nybyggnationen till den befintliga omgivningen och terrängen. Den nya byggnationen skulle vara sammanhållande och funktionell. Den skulle ha en hög tillgänglighet och ge en rationell yttre skötsel.

Den privat markägaren Hedeängs Bostads AB  önskade liknande byggnation som den som Stiftelse Bollebobostäder handlat upp av ByggArvid.

 

Entreprenadform
Totalentreprenad

Entreprenadsumma
15,4 miljoner respektive 13 miljoner

Byggherre

Stiftelsen Bollebobostäder och Hedeäng Bostads AB

Ort

Bollebygd

Byggår

2011-2012

Typ

Nybyggnation av 16 respektive 12 hyresrätter