Skip to content
Byggentreprenad
Projektutveckling
Lager 157

Lager 157 – etapp 1

Lager 157 önskade att ByggArvid uppför en lagerhall med kontor och plats för e-handel. Vår kundskap och engagemang har kommit till sin rätt, då vi fick stort förtroende att utföra och planera nybyggnationen tillsammans med kunden.

ByggArvid kom med en färdig idé där vi tagit fram samtliga handlingar. Därefter utförde ByggArvid en totalentreprenad.

 

Entreprenadform
Totalentreprenad

Entreprenadsumma
61,5 miljoner

Byggherre

157 Logistics AB

Ort

Ulricehamn

Byggår

2016-2017

Typ

Nybyggnation av lager, e-handel och kontor