Skip to content
Bostad
Byggentreprenad
Projektutveckling
ByggArvid byggade tillbyggnad av Okularet i Falköping

Okularet

Okularet 12 eller GreenLog som är konceptnamnet är en omlastningsterminal för godstrafik på järnväg. Anläggningen togs i bruk 2018 och är en möjlighet för företag i Falköpings kommun med omnejd att ställa om sina transporter till ett mer miljövänligt alternativ.

Vi på ByggArvid utförde tillbyggnad av Okularet 12 etapp 2 som är en tillbyggnad på 4400m2 kall-lager där mellan uppsamling av pappersrullar sker innan vidaretransport ut i världen.

Verksamheten hanterar pappersmassa och stålprodukter i befintliga lokaler, där av sattes höga krav i projekteringen att behålla rätt luftfuktighet i befintliga lokaler under tillbyggnadsprocessen. Befintlig verksamhet skulle inte störas av våra arbeten.

Då Greenlog har ett högt miljötänk i sitt koncept var det självklart att även i byggprocessen försöka minska miljöbelastningen. Därav användes grön-betong vid gjutning som ger en minskad påverkan. Tillsammans med kunden diskuterade vi vilka delar vi på relativt enkelt sätt kunde påverka för att vara lite mer miljösmarta.

Med god kommunikation och gott samarbete med kunden angavs väldigt få anmärkningar på slutbesiktning. Vi är stolta över att inte en enda felanmälning 4 månader efter besiktning avslutats angivits.

Byggherre

Swedish Logistic Property AB

Ort

Falköping

Typ

Tillbyggnad

Okularet

Terminalgatan 4 Falköping