Skip to content
Byggentreprenad
Sagans förskola

Sagans förskola

Nybyggnation på Norrmalm i Borås. Förskola med prefabricerade betongelement i vacker omgivning. Storkök och fin utemiljö. Hela stommen inklusive takkonstruktion är i oorganiskt material.

 

Entreprenadform
Totalentreprenad

Entreprenadsumma
21,4 miljoner

Byggherre

Borås Stad, Lokalförsörjningsnämnden

Ort

Borås

Byggår

2016-2017

Typ

Nybyggnation av förskola med 6 avdelningar